Wow Amazing Series

WOW AMAZING Series merupakan rangkaian produk kreatif dan interaktif yang mengetengahkan konsep bercerita dan gambar yang sesuai untuk kanak-kanak. Produk ini menggabungkan konsep teks dan games audio interaktif menggunakan medium e-pen. WOW, AMAZING Series akan memberikan pengalaman beragam untuk anak-anak sesuai dengan konsep kecerdasan majemuk: visual, bahasa, intrapersonal, interpersonal, muzikal, dan spiritual.

wow-full

WOW AMAZING SERIES terdiri dari:

1. WOW AMAZING RAINBOW HANDBOOKS

wow-rainbow

Spek: 9 jilid; @6 muka surat; Hard Books; Full colour; Saiz 12×12 cm

WOW AMAZING RAINBOW Books mengasah kecerdasan interpersonal dan intrapersonal anak. Kisah-kisah binatang di dalamnya mengandungi nilai-nilai penting, seperti bersikap bijaksana, rendah hati dan tidak sombong, menghormati dan menolong sesama makhluk ciptaan Allah, mahu berkorban dan bersyukur kepada Allah, mahu bekerja sama, bertanggung jawab, bekerja keras dan tidak pantang menyerah kalah, serta percaya kepada Allah Swt. dan utusan-Nya. WOW, Amazing Rainbow Books terdiri atas 9 jilid yang berisi sembilan kisah binatang (gajah, gagak, paus, bulbul, hudhud, semut, lebah, dan unta) dalam Al Quran dan satu kisah binatang (anjing) dalam hadis. Sejak awal, kanak-kanak diajak mengenal Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam.

 

2. AMAZING DISCOVERY BOOKS

wow-discovery

Spek: 3 jilid; @20 muka surat; Full colour; Saiz 21x21cm; Setiap halaman pop–up
AMAZING DISCOVERY BOOKS merupakan buku unik dengan bentuk pop-up lampion yang imaginatif. Ilustrasi ceritanya menarik. Anak-anak boleh terus mengembangkan imaginasi, belajar perkara-perkara baru, dan tidak pernah takut untuk mencoba, seraya memahami Al-Quran sambil bermain.
Bonus pembelian WOW AMAZING RAINBOW dan AMAZING DISCOVERY Books: 1 jilid Amazing Big Book, Amazing Al Quran, dan E-pen

 

 

Big Book

wow-big

1 jilid 64 muka surat; Full color; Saiz 26cmx26cm; Bilingual Indonesia-Inggeris
BIGBOOK mengandungi cerita, gambar, kumpulan lagu, serta not lagu dari handbook WOW, AMAZINGRAINBOW

 

Amazing Al Quran

wow-quran

Mushaf 30 juz; Hard cover; Kertas isi 50 gr; Full color; 20cmx20cm; Bilingual Indonesia-Inggeris

E-pen

wow-epen

Fasilitator membaca sambil menikmati audio dan games interaktif. Semua bahagian pakej WOW AMAZING SERIES, termasuk bonusnya boleh dibaca menggunakan E-pen.

 

 

 

Ingin dapatkan set WOW Amazing Series ini?

Hubungi kami;

013-9752402 (Azlin)

parentsbijak@gmail.com