Laporan B

Laporan B Analisa Saintifik Cap Jari BrainChecker ini juga merupakan laporan tambahan yang boleh dipilih oleh pelanggan samaada untuk mempunyainya atau tidak.

Laporan B ini terdiri daripada;

1. Analisa personaliti semulajadi dalam bidang pekerjaan, cadangan untuk peningkatan diri dan juga cadangan jenis pekerjaan yang sesuai dengan personaliti semulajadi.
2. Analisa gaya kepimpinan semulajadi dan gaya bekerjasama semulajadi. Diterangkan secara terperinci setiap gaya dan juga cadangan untuk peningkatan diri.
3. Analisa kesesuaian kursus pengajian dan bidang pekerjaan yang sesuai dengan potensi semulajadi dan personaliti semulajadi. Analisa ini menggabungkan penilaian berdasarkan kemampuan diri dan minat yang disusun mengikut turutan (ranking).
4. Analisa kesesuaian kursus pengajian dan bidang pekerjaan yang sesuai dengan potensi semulajadi. Ia dinilai berdasarkan kemampuan diri dan disusun mengikut turutan (ranking).
5. Analisa kesesuaian kursus pengajian dan bidang pekerjaan yang sesuai dengan personaliti semulajadi. Ia dinilai berdasarkan minat dan disusun mengikut turutan (ranking).
6. Cadangan panduan pemilihan kursus pengajian dan pengurusan masa depan.

Secara ringkasnya, Laporan B ini membolehkan ibu bapa mengenali anak-anak dari sudut minat dan kerjaya. Laporan ini boleh membantu ibu bapamemahami minat semulajadi anak-anak agar ibu bapa dapat membantu anak-anak memilih bidang pengajian yang sesuai dan kerjaya yang sesuai.

Berdasarkan pengalaman kami, kami sangat menggalakkan ibu bapa memiliki Laporan B ini apabila anak-anak berusia 15 tahun dan ke atas, kerana usia ini, adalah masa yang kritikal dalam pemilihan bidang pengajian dan kerjaya, dan Laporan B ini, insyaAllah dapat membantu. Namun, memiliki laporan ini lebih awal (sebelum usia anak 15 tahun) adalah jauh lebih baik, kerana ibu bapa dapat mendidik anak-anak sesuai dengan minat mereka di awal usia mereka.

Untuk pertanyaan lanjut mengenai Laporan B ini, hubungi kami;

Azlin Azlan (013-9752402)

parentsbijak@gmail.com